Andrologiya və Seksopatologiya Azərbaycanda

055 655-00-66 050 363-83-86

Bədən çəkisi indeksinin təyin edilməsi

Öz Bədən Çəkisi İndeksini (BÇİ) bilmək Sizə çəkinizin normaya uyğun olub-olmamasını anlamağa imkan verəcəkdir və sağlamlığın eyni zamanda cinsi güçün qorunmasına imkan yaradacaq.


Bədən Çəkisi İndeksini (BÇİ) təyin edin:

Sizin çəkiniz, kq: Sizin boyunuz, sm:


Tags:
Dr. Orxan Agabəyovla Əlaqə:

050 363-83-86 055 655-00-66


Copyright © 2012 www.agabekov.az